Pogoji uporabe spletnega sistema e-vizitka.biz

1. Varovanje zasebnosti

e-vizitka.biz izjavlja, da pridobljene podatke preko vnosnih spletnih form in uporabniških podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. e-vizitka.biz ne bo preverjal spletnih strani in ni nikakor odgovoren za vsebine, razen v primeru, da mu tako veleva zakon ali v naslednjih primerih: a) zaščita interesov in pravic e-vizitka.biz sistema, b) odpravi težav pri programski opremi.

 

2. Garancija

Strinajte se, da spletni sistem e-vizitka.biz uporabljate na lastno odgovornost. e-vizitka.biz ne ponuja garancije, da bodo storitve in usluge ustrezale vašemu profilu in zahtevam, ter da bo sistem ves čas tehnično brezhiben in brez časovno pogojenih težav. Za prenos kakršnihkoli podatkov na in iz spletne strani e-vizitka.biz ali aplikacij povezanih z e-vizitka.biz sistemom ste odgovorni sami in ste za morebitno izgubo podatkov odgovorni sami.

 

e-vizitka.biz ne odgovarja za točnost posredovanih informacij o delovanju v primeru del na omrežjih, programski opremi ipd.

 

3. Zavarovanje in odgovornost

e-vizitka.bizi ne prevzema odgovornosti za:

a) nobeno nastalo škodo nastalo pri uporabi sistema e-vizitka.biz

b) ostale nastale stroške, ki so nastali pri transakcijah ali karkšnikoli drugih dodatnih storitvah spletne stranie-vizitka.biz

c) dostope nepooblaščenih oseb do uporabniških podatkov in prenosov, in pri tem nastane morebitna škoda ali izguba dobička.

d) obnašanje in izjave tretjih oseb vpletenih v sistem e-vizitka.biz

 

4. Zakoni in določila

 Pogoji sodelovanja so odvisna od zakona in določil prava RS.

Smardt spletne strani
Vse pravice pridržane
e-vizitka.biz